تمدید مهلت ارسال مقالات تا 12 تیر ماه
1399/03/16

پژوهشگران گرامی

نظر به استقبال بی نظیر و درخواست شما عزیزان

با تصمیم دبیر شورای سیاست گذاری کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا 12 تیر ماه 1399 تمدید شد.